Nyt fra ejendommen 2012


7/11-12: Manglende opdatering
Hjemmesiden har ikke været opdateret i nogen tid pga. tekniske problemer. De er nu løst.


28/8-12: Bestyrelsesmøder i efteråret + start 2013
Bestyrelsen holder møde i viceværtkontoret (under Åboulevard 7, indgang fra gården) på følgende torsdage kl. 18.30-19.30:
6. september
4. oktober
8. november
5. december (undtagelsesvist en onsdag)
3. januar
6. februar (undtagelsesvist en onsdag)


23/7-12: Fritlægning af Ladegårdsåen
Der har i pressen i de seneste uger været debat om muligheden for at fritlægge Ladegårdsåen, der løber under Åboulevard. Biltrafikken skulle så føres gennem en tunnel under åen. Fordelene for området vil være: Mindsket forurening fra biltrafik, et smukt grønt miljø og bedre afledning af regnvand ved skybrud. Der er fornylig startet en underskriftindsamling til fordel for projektet:
http://www.ladegaardsaaen.dk/ladegaardsaaen_underskriv

 


6/6-12: Opsætning af nye altaner
Altanprojekt 3 starter mandag den 13. juni. Der arbejdes på projektet de følgende uger mandag – torsdag fra 7 til 19, og der vil i denne periode komme larm fra arbejdet.

 


6/6-12: Maling af hovedtrapper
Bestyrelsen har besluttet at få malet alle opgangene i ejendommen over de næste 3 år. Opgangene vil alene blive malet til og med 1. sal, idet det er her at slitagen er størst. Samtidig vil linoleumsbelægningen blive istandsat. Bestyrelsen har bedt vores maler om at prioritere opgangene i forhold til hvilke der trænger mest til at blive malet, og opgangene er prioriteret således:

2012
Åboulevard 7
Åboulevard 11
Julius Thomsens Gade 20
Julius Thomsens Gade 22

2013
Herman Triers Plads 6
Herman Triers Plads 2
Åboulevard 9
Julius Thomsens Gade 18

2014
Åboulevard 13
Herman Triers Plads 4
Julius Thomsens Gade 16
Kleinsgade 2


24/5-12: Stilladsarbejde
Efter pinse bliver der sat stillads op på hjørnet af Kleinsgade / Herman Triers Plads. Der skal bl.a. ske reparation af fugerne omkring 3. og 4. sal, og stilladset forventes at blive nedtaget efter ca. 3 uger.


21/5-12: Nyt bestyrelsesmedlem
Ved den ordinære generalforsamling blev Arianne Svardal-Stelmer indvalgt i bestyrelsen. Hun erstatter Dorte Gabs, der har valgt at udtræde.
11/5-12: Nye altaner
I »Altanprojekt 3« starter de fysiske arbejde snart. Der skal i alt sættes 10 nye altaner op, og de bliver sat op udenfor disse lejligheder:
Julius Thomsens Gade 22, 4. th.
Julius Thomsens Gade 22, 3. th.
Julius Thomsens Gade 22, 2. th.
Julius Thomsens Gade 20, 1. th.
Julius Thomsens Gade 18, 5. tv.
Julius Thomsens Gade 18, 1. tv.
Herman Triers Plads 6, 4. tv.
Åboulevard 9, 3. th.
Åboulevard 9, 3. tv.
Åboulevard 7, 1. th.
Montering af altanerne forventes at ske fra uge 23, og alle altaner forventes monteret med udgangen af uge 27.
Parallelt med altanmonteringen sker etableringen af udgangsdøre og dette forventes afsluttet med udgangen af uge 29.

3/4-12: Bestyrelsens maj-møde flyttet
Normalt mødes bestyrelsen den første torsdag i måneden. På grund af Bededagsferien afholdes maj-mødet onsdag 9. maj kl. 18.30 i viceværtskontoret
.


7/3-12: Vellykket fastelavn i gården
Også i år deltog omkring 100 børn og voksne i fastelavnsfesten. Vejret var fint, og der blev gået godt til både tønder, fastelavnsboller og slikposer. Se billeder fra det vellykkede arrangement under menupunktet billeder.


20/1-12: Fastelavnsfest.

Sæt kryds i kalenderen: Søndag 19. februar

Den traditionsrige fastelavnsfest plejer at samle op mod 100 børn og voksne. Vi starter med tøndeslagning kl. 11 i gården. Derefter serverer vi fastelavnsboller, drikkevarer mv. for børn og voksne indendøre.
Der kommer både opslag i opgangen og brev til hver lejlighed med tilmeldingskupon.
Kom ned, hils på de andre beboere, og nyd synet af de udklædte børn.

Det koster ikke noget at være med.


27/1-12: Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 19. april kl. 19 i Teknisk Skoles festsal, Julius Thomsens Gade 5.
Ejerforeningen byder på kaffe, te, kage, øl og vand.
Kom og mød de andre beboere – og hør seneste nyt om vores ejendom.