Nyt fra ejendommen 2019


Relevante nyheder såsom adgangsforhold til ejendommen, når der er anlægsarbejder eller anden information vil stå her.

2019-12-08: Gårdtoiletterne bliver renoveret

Arbejdet igangsættes tirsdag den 10. december og forventes at tage 1-2 uger. Toiletterne kan ikke benyttes i den periode.

2019-11-08 Forsinkelse af arbejde i porten

Det var håbet, at den nye belægning i porten og den nye port på nuværende tidspunkt var klaret. Grundet forsinkelse hos leverandørerne må vi væbne os med tålmodighed lidt endnu. Forhåbentlig kan opbrydning af den gamle belægning og lægning af nye sten finde sted fra mandag den 18. november og ugen ud. Når dette arbejde er afsluttet, kan smedefirmaet sætte den nye port op, og elektrikeren kan nedtage gammel elektronik og opsætte ny dørtelefon til beboerne på Herman Triers Plads 4. Den nye port forventes klar i midten af december.

I anlægsperioden vil der blive opsat en midlertidig byggepladslåge, som passer med vores portnøgler.

Der må påregnes nedsat fremkommelighed i anlægsperioden, særligt for ladcykler, men håndværkerne vil gøre, hvad de kan for at mindske generne for os beboere. /NRB

2019-10-23 Overskud af blomsterløg til afhentning

Gartnerne har nu gravet det aftalte antal blomsterløg ned i den nye gårds bede, og vi er i den heldige situation, at få løg er gået til spilde. De resterende løg kan derfor afhentes af beboere (både ejere og lejere):

fredag, den 25. oktober kl. 16-18 i det nye viceværtsskur (skuret tættest på Julius Thomsens Gade i gårdens vestlige del)

Bestyrelsen håber, at løgene vil blive plantet ud i altankasser og krukker i gården, så vi alle kan nyde synet af blomster til foråret (eller at de alternativt kan gøre gavn i kolonihaver eller sommerhuse). /NRB

2019-10-14

Advarsel: Hjemmerøveri i ejendommen!

Bestyrelsen er gjort bekendt med, at en beboer er blevet udsat for et hjemmerøveri. Gerningspersonerne, en gruppe på fire kvinder og en mand, foregav at skulle aflæse måler hos beboeren, og tiltvang sig efterfølgende adgang til vedkommendes lejlighed, hvor personlige ejendele blev frarøvet beboeren. Sagen efterforskes af politiet.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man kun lukker kendte personer ind i opgangene. Post- og avisbude har nøgler til opgange. Hvis man lukker op for bude, så kontroller venligst, at de også forlader opgangen igen. Arbejde på og i ejendommen, fx måleraflæsninger, varsles altid i forvejen. Er man i tvivl, da bed om et telefonnummer til at få bekræftet aftaler med evt. håndværkere. /NRB

Hovedrengøring af trapper

Der er bestilt hovedrengøring af foreningens hovedtrapper i de kommende dage. Der opfordres derfor venligst til at løsøre fjernes fra trapper og afsatser. De ekstra ihærdige er velkommen til at støvsuge på egen afsat og fx egen måtte. Det er måske også lejligheden til at tjekke, om man har glemte effekter under trapperum i stueetagen 🙂 /NRB

2019-09-20

Gårdhaven

I samråd med Karin fra Opland Landskabsarkitekter har bestyrelsen besluttet at sløjfe de to sydvendte bede ud mod Åboulevard 9 og 11. Årsagen er, at planterne vedholdende mistrives ved at stå i direkte sol uden naturlig afvanding pga. altaner. Planterne skønnes kun at kunne klare sig ved manuel vanding, hvilket er uholdbart i længden. De overlevende planter sættes derfor ud i andre bede, og der etableres nye cykelstativer på bedenes plads i stedet. Vedrørende vandansamling i nogle af gårdens bede undersøges det nu, hvordan der kan skabes bedre dræning/afløb, så der ikke står pytter af vand over længere tid.

Varme

Der er tændt for varmen til radiatorerne. For at få presset luft ud af rørene skal radiatorer først ventileres, typisk ved at dreje en lille skrue med håndtag øverst på radiatoren. I weekenden 21.-22. september bedes alle have åbnet godt op for varmt vand til radiatorerne, så luftlommer kan presses ud af radiatorer og varmerør.

Port

Smedefirma J. Jensen ApS har udarbejdet en tegning af den nye port. Tegningen kan besigtiges på opslagstavlen i porten.

2019-09-16 Ny port og udskiftning af belægning i portrum

Smedefirma J. Jensen A/S forventes at have en ny port klar til opsætning inden for ca. seks uger.  Forud for dette arbejde vil F.J. Poulsen, der har brolagt gården, sørge for at den eksisterende asfaltbelægning brydes op, krybekælderen under portrum opfyldes og ny sten lægges. Der forventes opsat et midlertidig byggepladshegn med låge ved portindgangen, så uvedkommende ikke har adgang til gården, mens arbejder pågår.

2019-09-11: Karrylugt fra Bollyfood
Bestyrelsen har modtaget adskillige beboerklager over karrylugten fra Bollyfood.
Vi har kontakt med den medarbejder i Københavns Kommune, der har tilsynet.
Han oplyser, at Bollyfood har undladt at efterkomme påbud vedr. deres
aktiviteter.
Kommunen vil herefter politianmelde Bollyfood for dette.
Bestyrelsen har tilkendegivet, at vi bakker op om en politianmeldelse.

2019-06-20: Deltagelse i gårdgruppen
Har du tid og lyst til at sætte dit præg på vores nye gård? Så meld dig til gårdgruppen ved at skrive navn, mobil og e-mail til: gammel.ladegaard@gmail.com. Gårdgruppen er, kort fortalt, en frivillig, praktisk sammenslutning/forum for alle, der gerne vil bidrage til at passe på og forbedre gården til gavn for alle. Gårdgruppen er både tænkt som supplement til vicevært og gartnere, og som initiativtagere ift. nytiltag og forbedringer. Vi afholder næste møde efter sommerferien.

Mvh. Nicolai Bjerre, pva. Bestyrelsen

2019-04-27: På generalforsamlingen blev mødedatoen for de fejlbehæftede altaner efterspurgt.

Mødet afholdes onsdag den 8. maj 2019 kl. 16.30 i kælderlokalerne beliggende Åboulevard 7 (indgang fra gården).

Berørte beboere har skriftligt modtaget Brev til altaner.

2019-02-07: Læs de nyeste beskeder til beboere og ejere:

Opslag-Generalforsamling

Opslag-Fastelavn

2019-02-04: Elevatorudgifter: Der indløber en del store udgifter til akutudkald af håndværkere fra BA Elevator. Firmaet skal naturligvis rykke ud, hvis personer befinder sig i fastsiddende elevatorer, men fra bestyrelsens side opfordrer vi indtrængende til, at alle ikke-akutte tilsyn/reparationer sker inden for normal arbejdstid. Et akutudkald løber nemt op i kr. 4-6.000, der jo går fra vores fælles økonomi. Er man i tvivl om, hvorvidt et elevatorproblem kræver akut indsats, bedes man kontakte et bestyrelsesmedlem eller vores vicevært. Bestyrelsen holder medio februar møde med BA Elevator om drift og vedligehold af elevatorerne, da der flere steder er forhold som trænger til forbedring.

2019-01-31: I forlængelse af orienteringsmødet om gården skal det fra entreprenørens side indskærpes, at hele gården er byggeplads og al færdsel SKAL minimeres, samt at det er forældrenes ansvar at holde børn ude fra alle arbejdsområder som ikke er en del af periferien. Se vedlagte plan: Færdselszone-i-gården

2019-01-26:

Dato for ordinær generalforsamling: Sæt allerede nu X i kalenderen:

onsdag d. 24/4 kl. 19 i La Oficina, Suomisvej 4. 

Læs Løbeseddel-Beboermøde. Vi ses på mandag!

2019-01-24: Nyeste opslag om cykler i gården:

Flytning af Cykler – Rydning Etape 2

2019-01-21:

Tryk her for den nyeste plan for gårdhaven: LT 396-1 H 01.02

2019-01-10:

Sortering af affald kan i perioden med gårdprojektet kun ske i de nuværende containere på Herman Triers Plads. Ønsker man at bortskaffe andet affald på miljøvenlig vis, så er Gartnergade Nærgenbrugsstation kun få hundrede meter væk.

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 12.00 -18.00

Lørdag kl. 10.00 – 16.00

Genbrugsstationen har endda en byttecentral til bl.a. bøger, så man også med god samvittighed kan give sit læsestof videre 🙂 /NRB

2019-12-08: Gårdtoiletterne bliver renoveret

Arbejdet igangsættes tirsdag den 10. december og forventes at tage 1-2 uger. Toiletterne kan ikke benyttes i den periode.

2019-12-01 Gammel Ladegaards historie

Karen-Annette Madsen & Hans-Otto Loldrup: Historien om Ladegårdshaven To beboere har samlet 400 års historie siden dengang, da Christian IV anlagde sin ladegård på det sted, hvor vi bor i dag. Senere har her bl.a. været pesthospital, sindssygehospital, fattiggård og tvangsarbejdsanstalt. Fortællingen slutter først, da den nye gårdhave stod klar i foråret 2019. Det smukke, informative hæfte er på 56 sider med mange sjældne illustrationer. Hæftet koster 50 kr., hvis man selv afhenter – eller 100 kr. incl. forsendelse.

Hæftet kan købes hos:

Karen-Annette Madsen, Åboulevard 7, 1.tv., 1635 København V, tlf. 35 39 43 44.

Hans-Otto Loldrup, Julius Thomsens Gade 18, st.tv., 1632 København V, tlf. 35 35 84 12.

2019-11-08 Forsinkelse af arbejde i porten

Det var håbet, at den nye belægning i porten og den nye port på nuværende tidspunkt var klaret. Grundet forsinkelse hos leverandørerne må vi væbne os med tålmodighed lidt endnu. Forhåbentlig kan opbrydning af den gamle belægning og lægning af nye sten finde sted fra mandag den 18. november og ugen ud. Når dette arbejde er afsluttet, kan smedefirmaet sætte den nye port op, og elektrikeren kan nedtage gammel elektronik og opsætte ny dørtelefon til beboerne på Herman Triers Plads 4. Den nye port forventes klar i midten af december.

I anlægsperioden vil der blive opsat en midlertidig byggepladslåge, som passer med vores portnøgler.

Der må påregnes nedsat fremkommelighed i anlægsperioden, særligt for ladcykler, men håndværkerne vil gøre, hvad de kan for at mindske generne for os beboere. /NRB

2019-10-23 Overskud af blomsterløg til afhentning

Gartnerne har nu gravet det aftalte antal blomsterløg ned i den nye gårds bede, og vi er i den heldige situation, at få løg er gået til spilde. De resterende løg kan derfor afhentes af beboere (både ejere og lejere):

fredag, den 25. oktober kl. 16-18 i det nye viceværtsskur (skuret tættest på Julius Thomsens Gade i gårdens vestlige del)

Bestyrelsen håber, at løgene vil blive plantet ud i altankasser og krukker i gården, så vi alle kan nyde synet af blomster til foråret (eller at de alternativt kan gøre gavn i kolonihaver eller sommerhuse). /NRB

2019-10-14

Advarsel: Hjemmerøveri i ejendommen!

Bestyrelsen er gjort bekendt med, at en beboer er blevet udsat for et hjemmerøveri. Gerningspersonerne, en gruppe på fire kvinder og en mand, foregav at skulle aflæse måler hos beboeren, og tiltvang sig efterfølgende adgang til vedkommendes lejlighed, hvor personlige ejendele blev frarøvet beboeren. Sagen efterforskes af politiet.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man kun lukker kendte personer ind i opgangene. Post- og avisbude har nøgler til opgange. Hvis man lukker op for bude, så kontroller venligst, at de også forlader opgangen igen. Arbejde på og i ejendommen, fx måleraflæsninger, varsles altid i forvejen. Er man i tvivl, da bed om et telefonnummer til at få bekræftet aftaler med evt. håndværkere. /NRB

Hovedrengøring af trapper

Der er bestilt hovedrengøring af foreningens hovedtrapper i de kommende dage. Der opfordres derfor venligst til at løsøre fjernes fra trapper og afsatser. De ekstra ihærdige er velkommen til at støvsuge på egen afsat og fx egen måtte. Det er måske også lejligheden til at tjekke, om man har glemte effekter under trapperum i stueetagen 🙂 /NRB

2019-09-20

Gårdhaven

I samråd med Karin fra Opland Landskabsarkitekter har bestyrelsen besluttet at sløjfe de to sydvendte bede ud mod Åboulevard 9 og 11. Årsagen er, at planterne vedholdende mistrives ved at stå i direkte sol uden naturlig afvanding pga. altaner. Planterne skønnes kun at kunne klare sig ved manuel vanding, hvilket er uholdbart i længden. De overlevende planter sættes derfor ud i andre bede, og der etableres nye cykelstativer på bedenes plads i stedet. Vedrørende vandansamling i nogle af gårdens bede undersøges det nu, hvordan der kan skabes bedre dræning/afløb, så der ikke står pytter af vand over længere tid.

Varme

Der er tændt for varmen til radiatorerne. For at få presset luft ud af rørene skal radiatorer først ventileres, typisk ved at dreje en lille skrue med håndtag øverst på radiatoren. I weekenden 21.-22. september bedes alle have åbnet godt op for varmt vand til radiatorerne, så luftlommer kan presses ud af radiatorer og varmerør.

Port

Smedefirma J. Jensen ApS har udarbejdet en tegning af den nye port. Tegningen kan besigtiges på opslagstavlen i porten.

2019-09-16 Ny port og udskiftning af belægning i portrum

Smedefirma J. Jensen A/S forventes at have en ny port klar til opsætning inden for ca. seks uger.  Forud for dette arbejde vil F.J. Poulsen, der har brolagt gården, sørge for at den eksisterende asfaltbelægning brydes op, krybekælderen under portrum opfyldes og ny sten lægges. Der forventes opsat et midlertidig byggepladshegn med låge ved portindgangen, så uvedkommende ikke har adgang til gården, mens arbejder pågår.

2019-09-11: Karrylugt fra Bollyfood
Bestyrelsen har modtaget adskillige beboerklager over karrylugten fra Bollyfood.
Vi har kontakt med den medarbejder i Københavns Kommune, der har tilsynet.
Han oplyser, at Bollyfood har undladt at efterkomme påbud vedr. deres
aktiviteter.
Kommunen vil herefter politianmelde Bollyfood for dette.
Bestyrelsen har tilkendegivet, at vi bakker op om en politianmeldelse.

2019-06-20: Deltagelse i gårdgruppen
Har du tid og lyst til at sætte dit præg på vores nye gård? Så meld dig til gårdgruppen ved at skrive navn, mobil og e-mail til: gammel.ladegaard@gmail.com. Gårdgruppen er, kort fortalt, en frivillig, praktisk sammenslutning/forum for alle, der gerne vil bidrage til at passe på og forbedre gården til gavn for alle. Gårdgruppen er både tænkt som supplement til vicevært og gartnere, og som initiativtagere ift. nytiltag og forbedringer. Vi afholder næste møde efter sommerferien.

Mvh. Nicolai Bjerre, pva. Bestyrelsen

2019-05-08: Dokumenter fra generalforsamlingen: Årsrapport 2018 og Protokol 2018.

2019-04-27: På generalforsamlingen blev mødedatoen for de fejlbehæftede altaner efterspurgt.

Mødet afholdes onsdag den 8. maj 2019 kl. 16.30 i kælderlokalerne beliggende Åboulevard 7 (indgang fra gården).

Berørte beboere har skriftligt modtaget Brev til altaner.

2019-02-07: Læs de nyeste beskeder til beboere og ejere:

Opslag-Generalforsamling

Opslag-Fastelavn

2019-02-04: Elevatorudgifter: Der indløber en del store udgifter til akutudkald af håndværkere fra BA Elevator. Firmaet skal naturligvis rykke ud, hvis personer befinder sig i fastsiddende elevatorer, men fra bestyrelsens side opfordrer vi indtrængende til, at alle ikke-akutte tilsyn/reparationer sker inden for normal arbejdstid. Et akutudkald løber nemt op i kr. 4-6.000, der jo går fra vores fælles økonomi. Er man i tvivl om, hvorvidt et elevatorproblem kræver akut indsats, bedes man kontakte et bestyrelsesmedlem eller vores vicevært. Bestyrelsen holder medio februar møde med BA Elevator om drift og vedligehold af elevatorerne, da der flere steder er forhold som trænger til forbedring.

2019-01-31: I forlængelse af orienteringsmødet om gården skal det fra entreprenørens side indskærpes, at hele gården er byggeplads og al færdsel SKAL minimeres, samt at det er forældrenes ansvar at holde børn ude fra alle arbejdsområder som ikke er en del af periferien. Se vedlagte plan: Færdselszone-i-gården

2019-01-26:

Dato for ordinær generalforsamling: Sæt allerede nu X i kalenderen:

onsdag d. 24/4 kl. 19 i La Oficina, Suomisvej 4. 

Læs Løbeseddel-Beboermøde. Vi ses på mandag!

2019-01-24: Nyeste opslag om cykler i gården:

Flytning af Cykler – Rydning Etape 2

2019-01-21:

Tryk her for den nyeste plan for gårdhaven: LT 396-1 H 01.02

2019-01-10:

Sortering af affald kan i perioden med gårdprojektet kun ske i de nuværende containere på Herman Triers Plads. Ønsker man at bortskaffe andet affald på miljøvenlig vis, så er Gartnergade Nærgenbrugsstation kun få hundrede meter væk.

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 12.00 -18.00

Lørdag kl. 10.00 – 16.00

Genbrugsstationen har endda en byttecentral til bl.a. bøger, så man også med god samvittighed kan give sit læsestof videre 🙂 /NRB