Nyt fra ejendommen 2019


2019-05-08: Dokumenter fra generalforsamlingen: Årsrapport 2018 og Protokol 2018.

2019-04-27: På generalforsamlingen blev mødedatoen for de fejlbehæftede altaner efterspurgt.

Mødet afholdes onsdag den 8. maj 2019 kl. 16.30 i kælderlokalerne beliggende Åboulevard 7 (indgang fra gården).

Berørte beboere har skriftligt modtaget Brev til altaner.

2019-02-07: Læs de nyeste beskeder til beboere og ejere:

Opslag-Generalforsamling

Opslag-Fastelavn

2019-02-04: Elevatorudgifter: Der indløber en del store udgifter til akutudkald af håndværkere fra BA Elevator. Firmaet skal naturligvis rykke ud, hvis personer befinder sig i fastsiddende elevatorer, men fra bestyrelsens side opfordrer vi indtrængende til, at alle ikke-akutte tilsyn/reparationer sker inden for normal arbejdstid. Et akutudkald løber nemt op i kr. 4-6.000, der jo går fra vores fælles økonomi. Er man i tvivl om, hvorvidt et elevatorproblem kræver akut indsats, bedes man kontakte et bestyrelsesmedlem eller vores vicevært. Bestyrelsen holder medio februar møde med BA Elevator om drift og vedligehold af elevatorerne, da der flere steder er forhold som trænger til forbedring.

2019-01-31: I forlængelse af orienteringsmødet om gården skal det fra entreprenørens side indskærpes, at hele gården er byggeplads og al færdsel SKAL minimeres, samt at det er forældrenes ansvar at holde børn ude fra alle arbejdsområder som ikke er en del af periferien. Se vedlagte plan: Færdselszone-i-gården

2019-01-26:

Dato for ordinær generalforsamling: Sæt allerede nu X i kalenderen:

onsdag d. 24/4 kl. 19 i La Oficina, Suomisvej 4. 

Læs Løbeseddel-Beboermøde. Vi ses på mandag!

2019-01-24: Nyeste opslag om cykler i gården:

Flytning af Cykler – Rydning Etape 2

2019-01-21:

Tryk her for den nyeste plan for gårdhaven: LT 396-1 H 01.02

2019-01-10:

Sortering af affald kan i perioden med gårdprojektet kun ske i de nuværende containere på Herman Triers Plads. Ønsker man at bortskaffe andet affald på miljøvenlig vis, så er Gartnergade Nærgenbrugsstation kun få hundrede meter væk.

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 12.00 -18.00

Lørdag kl. 10.00 – 16.00

Genbrugsstationen har endda en byttecentral til bl.a. bøger, så man også med god samvittighed kan give sit læsestof videre 🙂 /NRB