Nyt fra ejendommen 2005


3/10-05: På den ekstraordinære generalforsamling den 8. december blev projektet om frivillig etablering af altaner mod gårdsiden vedtaget. Såfremt du som ejer ønsker at etablere altan, skal du senest den 15. december 2005 afgive bindende tilsagn til HHH Administration ApS, Ryvangs Allé 44, 2900 Hellerup, fax.nr. 3946 3540. Tilsagnsblanketten var vedlagt generalforsamlingsmaterialet, og kan endvidere downloades her.

Endvidere skal der indbetales et á conto beløb på 5.000 kr. Beløbet skal indbetales til HHH Administration ApS, ved benyttelse af konto reg.nr. 6160, kontonr. 2446017 (Roskilde Bank), med angivelse af navn, adresse samt teksten ”Altanprojekt”.


20/6-05: Der bliver i dag og imorgen omdelt informationsmateriale vedrørende vinudesudskiftningen til alle beboere. Samtidigt er alle referater og notater kommet online. De kan findes findes i menuen under ‘Vinduesudskiftningen‘.


14/6-05: Arbejdet er nu startet igen. Så snart der er klarhed over hvad det betyder for tidsplanen, vil der komme information via opslag i opgangene og denne hjemmeside.


4/6-05: De første vinduer er nu sat i. Desværre vil byggearbejdet ligger stille indtil d. 13. juni pga. problemer med fastgørelsen af vinduerne i karnapperne, samt ændringer i mandskabet hos byggefirmaet. Dette ventes dog ikke at ændre den forventede endelige slutdato. Arbejdet med at isolere loft på 5. sal samt reparation af karnapundersider forventes startet om 2-3 uger.


31/5-05: Så er den første levering af vinduer kommet og byggepladsen etableret. Byggeriet kunne dog ikke starte i dag pga. vejrliget.


27/5-05: Så er det muligt at hente to oversigt planer for vindues udskiftningen. En grafisk (i PDF format) og en mere detaljeret (i Microsoft Excel format). Vi skal gøre oplmærksomme på, at alle planer er vejledende, og at der kan ske ændringer. Endelig varsling vil ske fra vores bygherre to dage før arbejdet påbegyndes i den enkelte lejlighed. – OBS: En opdateret tidsplan findes i menuen under ‘Ejendommens projekter’ >> ‘Vinduesudskiftningen‘.


3/5-05: I dag tirsdag d. 3/5 er fjernvarmen afbrudt, det er Frederiksberg der leverer varme til os. De arbejder med noget foran Forum, og de forventer at fjernvarmen er igang igen ca. kl. 14.00 – 15.00


4/1-05: Licitationen på vinduerne i lejlighederne bliver afholdt d. 24. januar 2005.


2/1-05: Professorboliger i Julius Thomsens Gade. Bikubefonden har købt tre nyistandsatte lejligheder (uden bopælspligt) i Julius Thomsens Gade 22. De skal anvendes som boliger for udenlandske gæsteprofessorer ved højere læreanstalter som Københavns Universitet, Landbohøjskolen, Handelshøjskolen, IT Universitetet m.fl. Fonden har i øvrigt markeret sig med opførelsen af et kollegium i hver af landets gamle universitetsbyer; det første blev åbnet i maj 2004 i Odense.