Nyt fra ejendommen 2016


 

29.5.2016: Hovedrengøring af trapper
Bestyrelsen har bestilt en hovedrengøring af alle 12 hovedtrapper. Det er længe siden, det skete sidst, og de trænger til at blive vedligeholdt. Arbejdet bliver udført i løbet af sommeren.


8.4.2016: Ny sammensætning af bestyrelsen
Ved generalforsamlingen 7. april afgik Ole Bay-Schmith og Peter Hedegaard Knudsen efter eget ønske fra bestyrelsen. I stedet indvalgtes Nicolai Bjerre og Thomas Furu-Grage. Efter generalforsamlingen takkede de fremmødte Ole Bay-Smith for hans store indsats som formand gennem 15 år. Se billeder her.


26.2.2016: Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 7. april kl. 19 i Teknisk Skole, Festsalen. Forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være administrationen i hænde senest 7. marts


28.2.2016: Vellykket fastelavnsfest
Der var omkring 100 deltagere ved den traditionsrige fastelavnsfest. Se billeder af årets udklædninger, tøndeslagninger mv. under menupunktet »Billeder« tv.


26.2.2016: Facebookgruppe
En gruppe beboere har oprettet en Facebook-gruppe, Beboerne Gammel Ladegaard, hvor man kan udveksle erfaringer og idéer samt nyt om aktiviteter. NB! Henvendelser til bestyrelsen bedes sendt som mail til: ladegaard@light.groupcare.dk.