Nyt fra ejendommen 2013


 

 

29/12-2013: Ændring vedr. administration
Ejerforeningens administrator, Jens Larsen, skifter arbejdsplads ved udgangen af 2013. Meddelelse herom, incl. kontaktoplysninger, tilgår de enkelte ejere.


29/12-2013: Nytårskur for ejendommens beboere
En beboer, Hasse, inviterer som – de foregående år – beboerne til nytårskur torsdag 16. januar kl. 18 i Restaurant Chun Bo. Skriftlig invitation omdeles i brevkasserne.


29/12-2013: Ny butik
Butikken på hjørnet af Åboulevard og Jul. Thomsens Gade er overtaget af malervarefirmaet Jotun og åbner omkring 1. februar. Forretningen vil først og fremmest sælge engros til håndværkere, men vil også rumme en mindre detailafdeling.


29/12-2013: Beboerafstemning om fælles gårdhave
Afstemningen vedr. en ny gårdhave (se nedenfor) har foreløbig givet følgende resultat:
Beboerne i 93 lejligheder har tilkendegivet, at de ønsker en fælles gårdhave anlagt.2 stemte imod, og en stemmesddel var ugyldig.


18/11-2013: Hjælp os med at få en fælles gårdhave
Københavns Kommune har tidligere optaget os på en venteliste for ejendomme, som de har godkendt til at få etableret en fælles gårdhave. Som hjælp til deres prioritering af ansøgningerne ønsker de nu en tilkendegivelse fra beboerne om, hvor mange der ønsker en sådan gårdhave. Bestyrelsen omdeler 19.11. en seddel til beboerne og beder om, at alle giver deres mening til kende, så vi kan give kommunen den ønskede tilbagemelding.


18/11-2013: Vinduesmaling afsluttet for i år
Så er ca. halvdelen af projektet om maling af vinduer mod gården gennemført, og der lukkes nu ned for vinteren. Siden september er vinduerne i gården langs Kleinsgade og Åboulevard blevet malet. Vi starter op igen i uge 17 2014, og vinduerne mod gården langs Herman Triers Plads og Julius Thomsens Gade males. Arbejdet forventes at være færdigt i uge 25.


15/10-2013: Ny mailadresse til bestyrelsen
Vores leverandør har skiftet til et nyt system, og vi har derfor fået ny mailadresse. Alle mails til bestyrelsen bedes sendt til:
ladegaard@light.groupcare.dk
Husk venligst at anføre adresse + telefonnr.


9/9-2013: Rottebekæmpelse
En række beboere havde for nogen tid siden observeret en eller flere rotter i gården. Bestyrelsen meldte sagen til Københavns Kommune, og vi havde deres konsulent til at gennemgå gården. Efter hans påbud er en kloakbrønd blevet renoveret, og han har udlagt gift.


9/9-2013: Revideret tidsplan for vinduesmaling
Det er besluttet at dele vinduesmalingen på gårdfacaden i to etaper:
1. Ugerne 36-43 (begge incl.):
Åboulevard 7,9 og 11 samt Kleinsgade 2.
2. Ugerne 17-25 (begge incl.):
Resten af ejendommen


13/8-2013: Maling af vinduer mod gård
Det blev besluttet på generalforsamlingen i ejerforeningen, at vinduerne til gårdsiden skal males for at forhindre, at de forfalder.
Arbejdet forventes at gå i gang i uge 34 og afsluttes i løbet af efteråret.
Beboerne vil blive orienteret om arbejdet ved opslag i opgangene.


9/8-2013: Kommende bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har fastlagt følgende bestyrelsesmøder. De afholdes kl. 18.30 i viceværtkontoret under Åboulevard 7 (indgang fra gården). Beboerne er velkomne til at komme ned til bestyrelsen med spørgsmål, forslag etc.
Onsdag 4. september
Onsdag 2. oktober
Torsdag 7. november
Tirsdag 3. december


9/8-2013: Garager og kælderrum til leje
Flemming Østergaard, Restaurantsalg.dk, oplyser, at der er nogle ledige garager og kælderrum, som kan lejes af beboerne. Hvis du er interesseret, kan du kontakte Flemming Østergaard i butikken, Åboulevard 11c, eller på tlf. 88 82 70 01.


9/8-2013: Brasiliansk i gården
Søndag 30. juni var gårdanlægget omdannet til et lille stykke Brasilien. Beboer Dalia Alleslev m.fl. stod for det vellykkede arrangement, der bød på såvel musik og folkedans som smagsprøver på mad og drikke fra Brasilien.


2/5-2013: Fejl i mailsystem
Groupcare, som administrerer ejerforeningens mailsystem, har haft et nedbrud, som betyder, at mails, vi skulle have modtaget i perioden 25.-30. april, er gået tabt. Hvis du har sendt en mail til bestyrelsen i denne periode, bedes du derfor fremsende den igen.


2/5-2013: Affaldssortering
Københavns Kommune har nu opstillet containere i gården til udsortering af yderligere tre typer affald. De skal bruges til: 1) Hård plast. 2) Metal og 3) Elektronik. Sorter dit/jeres affald korrekt og vær med til at øge genbruget til gavn for miljøet.


8/3-2013: Forslag til generalforsamling
Forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – se nedenfor – skal være administrationen i hænde senest 15. marts.


19/2-13: Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling i ejerforeningen afholdes torsdag den 18. april kl. 19 i Festsalen på Teknisk Skole, Julius Thomsens Gade 5.


19/2-13: Nyt om gårdhaveprojektet
Københavns Kommune har meddelt, at vi ikke er blandt de ejendomme, der får etableret gårdhave i 2013. Vi står sammen med omkring 35 andre ejendomme på ventelisten, og der bliver startet ca. 12 gårdhaver om året. Det betyder, at der i snit går tre år, fra man er optaget på ventelisten, til projektet sættes i gang.


17/2-13: Fotos fra Fastelavnsfest
Den traditionsrige fastelavnsfest blev igen en succes med knap 100 deltagere.
Du kan se fotos af de mange udklædte børn, deres forældre og andre gæster under billeder.


4/1-13: Nytårskur
Bestyrelsen ønsker alle beboere et rigtig godt nyt år!
Vi minder om, at Hasse Ferrold har inviteret alle beboere på nytårskur på Restaurant Chun Bo. Se invitation, der er lagt i alle brevkasser og husk tilmelding til restauranten.


4/1-13: Fastelavn i gården
Sæt kryds i kalenderen: Søndag 10. februar
Fastelavn falder tidligt i år, så forberedelserne til den traditionelle fastelavnsfest i gård og kælder er allerede i gang.

Den traditionsrige fastelavnsfest plejer at samle op mod 100 børn og voksne. Vi starter med tøndeslagning kl. 11 i gården. Derefter serverer vi fastelavnsboller, drikkevarer mv. for børn og voksne indendøre.
Der kommer både opslag i opgangen og brev til hver lejlighed med tilmeldingskupon.
Kom ned, hils på de andre beboere, og nyd synet af de udklædte børn.

Det koster ikke noget at være med.

 


4/1-13: Højere fjernvarmepriser
Københavns Energi meddeler, at man forhøjer prisen på fjernvarme med 9%. Læs om forhøjelsen her.