Nyt fra ejendommen 2020


2020-12-30: Glædelig jul til alle foreningens beboere! Juletræer kan stilles ved det store træ, så sørger foreningen at få dem fjernet. Stil venligst kun træerne her.

2020-10-05: Vi nærmer os koldere tider, og varmen er blevet tændt fra centralen i fredags. Der kan gå nogle dage inden varmen kommer til os, men den er på vej.

2020-09-08: Meddelelse vedr. informationsmøde den 8. September. Vi fastholder informationsmødet som planlagt og vil blive afholdt Jf. alle myndighedernes foreskrifter. Vi opfordrer dog kraftigt til, at hver husstand kun møder op med 1 deltager, så flest mulige kan være repræsenteret.

2020-08-30: Der er kommet opslag op, med agenda for informationsmøde om taget. Se yderligere informationer På Tagprojektets side under “Ejendommens Projekter”

2020-06-29: Varmeregnskabet er lige på trapperne, og afregning vil ske i forbindelse med fællesbidrag for August.

2020-06-28: Ny dato for informationsmøde om taget.

Se: Opslag om ny dato for informationsmøde om taget

2020-05-30: Information til butikkerne

Til orientering er her ejerforeningens nye flyer til ejendommens butikker:

Flyer til butikker         ENGLISH VERSION

2020-05-14: Ny dato for generalforsamling

Se: Opslag om ny dato for ordinær generalforsamling

2020-05-06: Udsættelse af generalforsamling

Pga. usikkerheden om større forsamlinger udskydes generalforsamlingen.

Se: Opslag i opgangene om udskydelse af ordinær generalforsamling.

Rengøring på bagtrapper: 

Bagtrapperne bliver rengjort hver anden onsdag i månederne oktober til marts, og derefter uge 23 og uge 31, så i alt 8 gange om året.

2020-05-04: Trapperengøring

Der vil blive gjort hovedrent på alle køkkentrapper i perioden 18. maj til 27. maj.

Husk venligst at fjerne alle ejendele og måtter fra bagtrappen, så det er nemt for rengøringsfolkene at komme til, tak.

2020-04-02: Nye datoer for generalforsamling og møde om taget!

Ordinær generalforsamling 2020: Mandag 25. maj kl. 19.00

Informationsmøde om taget: Tirsdag 16. juni kl. 18.30

Møderne afholdes i La Oficina, Suomisvej 4.

Vi følger naturligvis udviklingen og myndighedernes
anbefalinger. Hvis det ikke er forsvarligt at afholde møderne til den tid, vil vi gøre et nyt forsøg. Pas godt på jer selv & hinanden imens!

2020-02-19: Infomøde om ejendommens tag

Her er opslag om Infomøde om tag.

2020-02-16: Renovering af elevator på Åboulevard 11

BA Elevator har nu fået alle reservedele hjem, så den gamle elevator på Åboulevard kan få en tiltrængt renovering. Arbejdet begynder 2. marts og kan tage op til seks uger, da stort der er tale om en gennemgribende renovering af både kabler, styring, ophæng og elektronik. Nærmere information følger til de berørte beboere.

2020-02-04: Den nye port: Opdatering!

Repræsentanter for bestyrelsen har i dag aftalt de sidste detaljer med elektrikeren vedr. den nye port. Det nye dørtelefonanlæg til Herman Triers Plads 4 installeres fra og med tirsdag d. 18/2 og den nye port forventes køreklar senest torsdag d. 19/2. Den nuværende nøgle kan fortsat bruges til at låse sig ind. Sideløbende vil gammel kabling og elektronik blive fjernet. Når gamle elinstallationer er fjernet bliver den gamle port fjernet.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke længere vil være adgang til nøglecylindere i portrummet uden nøgle til porten. Har man behov for indmuret nøglecylinder på ejendommens facade, skal skriftlig ansøgning sendes til bestyrelsen, som skal give godkendelse inden opsætning.

2020-02-03: Den nye port

Ejendommens nye port bliver forhåbentlig meget snart fuldt funktionsdygtig! Elektrikeren vil inden for de næste par uger nedtage gamle installationer, opsætte nyt dørtelefonanlæg og installere låsesystem i selve porten.

Renovering af elevator på Åboulevard 11

Til orientering har næste elevatorreparation været forventet i januar, men desværre har BA Elevators leverandør endnu ikke leveret de nødvendige dele til udskiftningen. Det er en omfattende renovering, og iflg. BA Elevator skal flere dele bestilles specielt  til ejendommens elevatorer. Den forventede reparationstid er seks uger. Når der foreligger en startdato for arbejdets påbegyndelse vil nærmere information følge til opgangens beboere.

2020-01-30: Generalforsamling

Opslag om ordinær generalforsamling

2020-01-30: Fastelavn

Opslag om fastelavn

Tilmelding til fastelavn

2020-01-06: Arbejder i gården

Godt nytår fra bestyrelsen til alle vores beboere!

De sidste dele af gårdrenoveringen er næsten bragt til ende. Senest er gårdtoiletterne blevet grundigt renoveret og malet, og der er nu to toiletter til rådighed for gårdens brugere. Den nye port er blevet monteret, men pga. forsinkelser i arbejdet mangler selve elarbejdet, montering af lås og nedtagning af den gamle port. Afskærmning i form af træbander blev opsat før jul, og vil forhåbentlig skærme blomster og anden beplantning fra bolde.