Nyt fra ejendommen 2007


29/11-07: Der er 2. mangelsudbedring vedr. altanerne i uge 49. Birger Lund A/S / Dommerby Stål har kontaktet de beboere, hvor der er konstateret mangler, som skal udbedres med adgang fra lejligheden.


24/11-07: Ny belysning i gården – Belysningen i gården er meget mangelfuld. Mod Kleinsgade er der nærmest mørkelagt om aftenen. Bestyrelsen arbejder på at få opsat nye lamper over alle indgange til køkkentrapper og kældernedgange, i alt knap 30 lamper. I nær fremtid vil der blive opsat et par lamper som prøve for at vi kan vurdere, om lys og udseende er tilfredsstillende. Lamperne leveres med matteret glas, således at de kan anvende energisparepærer, uden at det går ud over synsindtrykket.


1/10-07: Udbedring af mangler på altanerne vil ske fra mandag den 8.10. til torsdag den 11.10. De enkelte ejere vil modtage besked om det nærmere tidspunkt for de enkelte lejligheder. Hvis I ikke er hjemme bedes I aflevere en nøgle til viceværten senest mandag den 8. oktober kl. 8.00.


24/5-07: I bedes venligst ikke gå ud på altanerne før der er sat dør i. Nogle af altanerne fastgøres til at starte med alene med få bolte, og den endelige fastgørelse sker først i forbindelse med isætning af døren.


16/5-2007: Nu er den nye Husorden kommet online.


16/5-2007: Viceværten holder ferie fredag d. 18. maj og sommerferie i ugerne 28-29 og 37.


19/4-07: Der er nu lagt en meget detlajeret tidsplan for altanprojektet på hjemmesiden. Den kan findes her (PDF). Ret til ændringer forbeholdes.


11/4-07: Det går planmæssigt frem med arbejdet på altanerne. Selve altanerne begynder at blive sat op om ca. 14 dages tid, og ligesom med opsætning af bærejern starter opsætningen på Åboulevard 7, og fortsætter så videre ad Åboulevard, Julius Thomsens Gade, Herman Triers Plads og Kleinsgade. Fra uge 16/17 vil der være være 1-2 håndværkere mere på projektet, så der i alt vil være 5-6 personer i gang.

Prøvelejligheden på 5. sal (Åboulevard 9, 5. th.) vil være færdig i næste uge, og så vil der kunne arbejdes i de øvrige 5. sals lejligheder. Arbejderne i disse lejligheder vil ca. tage en uge.

Der er nu kommet et pris-overslag på altankasser: Galvaniserede og malede altankasser (i samme farve som altanen) med en længde på 50 cm. vil koste ca. 400 kr. pr. stk. Vi vender nærmere tilbage med detaljer samt hvordan bestilling kan ske.


27/3-07: Håndværkerne arbejder også på altanprojektet de tre dage op til påske (d. 2.- 4.april). Altanerne er i øvrigt p.t. ved at blive samlet i Jylland, og vil ifølge planen blive sat op fra uge 13-14.


5/3-07: Så er der billeder fra årets fastelavns fest, se fotos under ‘billeder’ i menuen til venstre. Billederne er taget af Mie Hemmingsen.


28/2-07: Den nye blå P-zone, som erstatter den nuværende 2 timers zone i de indre brokvarterer, bliver indført i området omkring vores ejendom den 19. marts. Fra denne dato koster parkering 9 kr. i timen alle hverdage kl. 08-22, og 2 kr. i timen kl. 22-08. Parkering på lørdage kl. 08-17 koster 9 kr. i timen, mens perioden fra lørdag kl. 17 til mandag kl. 08 er gratis. Kun beboerne i den nye P-zone kan købe beboerlicens, men alle kan købe ugekort til 335 kr. pr. uge og månedskort til 1.080 kr. pr. måned. 2 timers billetter og dagsbilletter er ikke gyldige. Man kan både betale med mønter og kreditkort i den nye solcelle-drevne P-billetautomat.


21/2-07: Viceværten og bestyrelsen har i den senere modtaget et par anonyme klager over forskellige ting. Vi vil gerne bede jer underskrive henvendelser – det giver os langt bedre muligheder for at løse tingene.


20/2-07: Borearbejdet vil fortsætte de næste 2-3 ugers tid. Dette arbejde larmer noget, hvilket vi beklager, men desværre er der ikke rigtig noget måde at udføre dette stille på. Arbejdet står dog normalt alene på mandag-onsdag fra 7-19 og torsdag fra 7-15.

Der vil i første omgang ikke blive boret ved Julius Thomsens Gade nr. 16. Fastgørelsen og det runde trappetårn gør nemlig, at der muligvis må laves en speciel fastgørelse her.

Vedr. altankasser vil der være mulighed for at købe nogle, der specielt fremstilles til netop vores altaner. Vi vender tilbage vedr. størrelser og priser.

Onsdag den 7. marts kl. 19.30-20.00 er det i viceværtens kontor mulighed for at se prøver på altanens håndkantliste, farve på altanen samt blive opdateret på projektets fremdrift mv.

Hvis der er vanskeligheder eller har i spørgsmål vedr. tidsplan el. lign. skal I være velkomne til at ringe til Henrik fra bestyrelsen på 2630 1206.


13/2-07: Som I nok har set og hørt – i hvert fald de, der bor i Åboulevard 7 og 9 – er håndværkerne nu i gang med at bore store huller i murværket. Disse skal bruges til opsætningen af bærejern. Arbejder er det mest langsommelige og støjende i hele altanprojektet, så vi håber I vil bære over med dette. Det vil være en stor hjælp hvis I vil fjerne jeres cykler fra de dele af gården hvor der arbejdes – så undgår I også, at de bliver dækket af støv fra murstenene. Der har været udført en “træktest” i hullerne i muren, og de viser en bæreevne på over et ton, hvilket er dobbelt så meget som kræves. Så vores ejendom er virkelig solidt bygget.


8/2-07: Det støver når der bores. Der bores nu huller i murværket til montering af altaner. Det er derfor en god ide at holde vinduer og udluftningsventiller lukket, når liften er når lejligheden.


2/2-07: En del lejligheder oplevere problemer med at få varmt vand, særligt i badeværelset. Der kommer dog varmt vand, hvis vandet får lov at løbe. Det kan dog godt tage et stykke tid. Der arbejdes på at etablere en løsning hurtigst muligt. Problemet er opstået i forbindelse med udskiftningen af den lækkende varmvandsbeholder.


2/2-07: Der er nu lavet en selvstændig side for altanprojektet (se menuen til venstre). Her kan den første tidsplan ses, der kan læses byggemøde referat og ses tegninger.


29/1-07: Altanarbejdet begynder i uge 6, og for at sikre at håndværkerne har bedst mulig plads i gården, skal vi bede om, at I frem til sommer i højere grad benytter cykelkæderne. Arbejdet vil endvidere medføre en del byggestøv, og det er nemmere at holde rent jo færre cykler mv. som er i gården. Desuden kan cykler i denne periode blive beskidte af byggestøv, såfremt de stilles i gården.


24/1-07: Så går arbejdet med opsætning af altaner i gang. Byggepladsen startes op primo uge 6, og skurvogn, materialer mv. vil blive stillet i gården i enden mod Kleinsgade. Udenfor porten vil der endvidere blive opstillet en container til byggeaffald. Håndværkerne vi arbejde mandag til fredag fra 7-19, og vil undgå at udføre de mest larmende opgaver på ydertidspunkterne. Den samlede plan for altanopsætningen lægger vi på hjemmesiden her om et par dage.


24/1-07: Onsdag, den 31. januar lukkes der for varmen og det varme vand. Der skal sætte en ny varmeveksler, som erstatning for den gamle vandbeholder under Kleinsgade som er utæt. Arbejdet forventes at foregå fra kl. 8.00 til kl.15.00. Det drejer sig om flg. opgange: Aaboulevard 7, Kleinsgade 2, Herman Triers Plads 2-6 og Julius Thomsens Gade 16-22.


9/1-07: Vedr. altanprojektet: Ultimo uge 4 vil der komme en tidsplan for opsætningen af altaner. Allerede primo uge 5 vil arbejdet med at sætte bære-jern på muren til og med 4. sal begynde. I den forbindelse skal håndværkerne ikke ind i de enkelte lejligheder – dette arbejde udføres alene udefra via lift.


8/1-07: Der afholdes ordinær generalforsamling i Blågårdens Medborgerhus onsdag, d. 18. april 2007.


4/1-07: Vi skal for god ordens skyld indskærpe, at der ikke må stå cykler og lign. i trappeopgangene. Vær særligt opmærksom på at køkkentrapperne er flugtveje, og at der intet må stå på disse.