Vinduesudskiftningen


På denne side vil der løbende kunne følges med i referater og tidsplaner.


Al henvendelse vedrørende vinduesudskiftningen skal ske til vicevært Anders Rasmussen eller bestyrelsen:

Vicevært Anders Rasmussen Tlf. 35 36 17 48 (Træffetid: Hverdag kl. 08.00-08.30)

Formand Ole Bay-Schmith, tlf. 35 35 15 47
Carsten Andreasen, tlf. 35 36 04 44
Hans-Otto Loldrup, tlf. 35 35 84 12
Henrik Vagner, tlf. 35 36 35 03


Tidsplan

Nyeste tidsplan – 20/6-05


Referater