Historie


Historien om Ladegårdshaven

To beboere, Karen-Annette Madsen og Hans-Otto Loldrup, har samlet 400 års historie siden dengang, da Christian IV anlagde sin ladegård på det sted, hvor E/F Gammel Ladegaard ligger i dag. I tidens løb har grunden bl.a. været pesthospital, sindssygehospital, fattiggård og tvangsarbejdsanstalt. Fortællingen slutter med anlæggelse af den nye gårdhave, som stod klar i foråret 2019. Det smukke, informative hæfte er på 56 sider med mange sjældne illustrationer. Hæftet koster 50 kr., hvis man selv afhenter – eller 100 kr. incl. forsendelse.

Hæftet kan købes hos:

Karen-Annette Madsen, Åboulevard 7, 1.tv., 1635 København V, tlf. 35 39 43 44.

Hans-Otto Loldrup, Julius Thomsens Gade 18, st.tv., 1632 København V, tlf. 35 35 84 12.


Københavns Kommunes Bibliotek har i serien “Bag om København” produceret podcasten “Selvforsørgelsens Ånd – på Fattiggården“: “Fattiggårde findes som bekendt ikke længere, men fra midten af 1800-tallet frem til 1933, fungerede de som en kommunal arbejdsanstalt, hvor fattige kunne bo eller blive tvangsindlagte, under meget beskedne forhold. Og så skulle de arbejde. Og gerne hårdt. For at kompensere for den belastning de var for samfundet. Skrevet og fortalt af Berit Freyheit.Yderligere speak: Jakob Kjær” (afsnit 009, 2016, 17 minutter) Klik her for at åbne afsnittet i Spotify.


Klik på billedet og læs historien om Ladegården:

Historie folder