Ny gårdhave


27.11.2017: Beboermøde om gårdprojekt

Mødet finder sted i La Oficina, Suomisvej 4, 2. sal, 1927 Frb. C kl. 18.00.

Bilag til mødet:

Skitseforslag_LT-396-1_af_02.11.2017

Signaturforklaring_til_LT-396-1_af_02.11.2017


19.5.2016: 2. Skitsemøde onsdag 1. juni kl. 17
Landskabsarkitekt Lise Thorsager præsenterer den skitse, hun har udarbejdet på baggrund af møderne med beboerne og indkomne kommentarer. NB! Nyt mødested:cLa Oficina, Suomisvej 4, 2. sal, 1927 Frederiksberg C
Når man går ned ad Vodroffsvej fra Rosenørns Allé, er Suomisvej den anden sidevej på venstre hånd (mod Søerne)


3.4.2016: 1. Skitsemøde tirsdag 19. april kl. 17-19
På mødet kan beboerne se landskabsarkitekt Lise Thorsagers første skitser til indretningen af den nye gårdhave. I skitserne indgår ideer og forslag, som fremkom under de to afholdte beboermøder om gårdhaven, se nedenfor. På mødet er der mulighed for at foreslå forbedringer af den skitserede indretning. Skitsemødet afholdes i Festsalen, Teknisk Skole, Julius Thomsens Gade 5.


26.2.2016: Gårdprojektet kom flot fra start
Der har nu været afholdt to møder med rådgiverne om udformningen af vores gårdhave. Mange beboere deltog og bidrog med gode idéer, som landskabsarkitekten tager med i sine overvejelser. Resultatet bliver en skitse, som beboerne får lejlighed til at kommentere på et møde. Skitsen forventes færdig omkring april.

Læs referat af Gårdtræffet og Workshoppen her.


9.1.2016: Vær med til at udforme vores nye gårdhave
Nu begynder planlægningen af gårdhavens indretning. Derfor har vi brug for at høre jeres gode idéer, så vi kan få en dejlig gårdhave for alle beboere.

De første aktiviteter, som beboerne inviteres til at deltage i, bliver:

GÅRDTRÆF – Søndag 24. januar kl. 10-12

WORKSHOP – Onsdag 3. februar kl. 16-19

Sæt kryds i kalenderen!

Der kommer nærmere oplysninger om arrangementerne på opslag i opgangene.

Vi håber, I vil reservere tidspunkterne og deltage i udviklingen af gårdhaven.

Venlig hilsen & Godt nytår!
– Bestyrelsen


28.11.2015: Nu starter vores gårdhaveprojekt
Københavns Kommune har netop udpeget de firmaer, der skal gennemføre forvandlingen af vores gård. Landskabsarkitektfirmaet Gaardrum.dk vil koordinere alle aktivi­te­ter­ne i samarbejde med medarbejdere fra landskabsarkitektfirmaet Opland og konsulentfirmaet Actant.

Bestyrelsen har netop haft det første møde med repræsentanter for firmaerne. Deres plan er at starte med at høre beboernes meninger og forslag. De vil lave forskellige aktiviteter som et gårdtræf og flere workshops, hvor idéer og mulige løsninger diskuteres.

Vi forventer, at disse aktiviteter begynder i januar eller februar. Firmaerne vil lave en opslagstavle til hver opgang i ejendommen. Her vil man kunne se tidsplanen for projektet, og nye aktiviteter vil løbende blive præsenteret.

Vi håber, at alle beboere – ejere som lejere – vil tage godt imod vores nye samarbejdspartnere og bidrage med mange gode forslag, så vi kan få det bedst mulige resultat ud af vores nye gårdhave.

Venlig hilsen  Bestyrelsen


Tidsplan for vores gårdhaveprojekt (revideret april 2016)

Udarbejdet af Gaardrum.dk

Orienterende møde medbestyrelsen: 16. november 2015

Interviews med beboere: November/December 2015

Gårdtræf: 24. januar 2016

Workshop: 3. februar 2016

Skitsemøde 1: 19. april 2016

Skitsemøde 2: 1. juni 2016

Byfornyelsesforslag. Høring med afstemning: Efterår 2016

Byfornyelsesbeslutning: Forår 2017

Detailprojekt/udbud: Sommer 2017

Anlægsstart: Efterår 2017

Aflevering af færdig gård: Forår 2018