Nyt fra ejendommen 2003


7/11-03: Ved sidste bestyrelsesmøde blev ejendommens økonomi gennemgået. Udfra de foreløbige tal ser det ud til at vi går lidt under årets budget og derfor klarer 2003 nogenlunde fornuftigt. Det bliver dog stadig nødvendigt at sætte fællesudgifterne op næste år, da vi endnu mangler at renovere en række elevatorer.