Nyt fra ejendommen 2015


13.11.2015: Cykeloprydning
Der er mange cykler og andre køretøjer overalt på ejendommen.
Bestyrelsen har derfor har iværksat en oprydning i gården og i cykelkældrene, således at cykler mv., der ikke længere anvendes, bliver kasseret.
Alle cykler mv. er blevet forsynet med et plastikbånd på et af hjulene.
Hvis man ønsker at bevare sin cykel eller andet køretøj, skal man fjerne dette plastikbånd inden 6. december.

Efter 6. december vil alle cykler mv., der fortsat har plastikbånd på hjulet, blive kasseret.


3.11.2015: Forsinkelse i altanopsætningen
Der har været en forsinkelse i leverancen af vinduer til altanprojektet, og færdiggørelsen følger derfor nedenstående reviderede tidsplan:
Uge 44: Levering af døre
Uge 45-48: Etablering af murhul, isætning af døre, div. indvendige arbejder.
Uge 49-50 (ca.): Gennemsyn og udbedring.


13.9.2015: Opsætning af altaner
Der foreligger nu en revideret køreplan for opsætningen af den nye serie altaner, som allerede er gået i gang. Firmaet Vestbjerg Smede- og Maskinværksted skriver:

I uge 37-38 vil vi koncentrere os om at lave huller til i murværk til lisener. Der skal bores gevindstænger i og laves trækprøver. Til dette arbejde skal vi bruge bomlift og palleløfter. Der kan forventes støj fra el apparater og lignende.

I uge 39 vil vi montere lisener og, hvis der er tid til det, starter vi med montering af de første altanplader. Ved montering af altanplader skal der buges kran.

I uge 40-43 fortsætter montering af altaner og gelændere samt terrassedøre. Når Den Glade Tømrer går i gang med montering af terrassedøre, må der forventes støj fra nedbrydning af murværk. Den Glade Tømrer sørger for affaldshåndtering i forbindelse med isætning af terrassedøre. Det er forventeligt, at der ved de nærtliggende lejligheder kan forekomme støj og støvgener, som ved montering af altaner og terrassedøre tidligere.


11.9.2015: Jazz i »Dexter« 4.10.
Den hidtidige Café Kvæsthuset har fået nye indehaver og hedder nu »Dexter’s«.
Her spiller Katja & Katjazzerne evergreens søndag 4. oktober kl. 13-16.15.
Der er smørrebrød samt øl & snaps med i entreen på 145 kr.
Læs mere om arrangementet og tilmelding her.


5.8.2015: Loppemarked i gården 22. august kl. 11-16
Christian & Maja, HTP 4, st.tv., arrangerer:
Vi holder loppemarked i gården for alle, som har lyst til at være med – beboere & venner.
Tilmelding ikke nødvendig!
Efter markedet kan vi fortsætte med gårdhygge & grill.
Håber, vi ses til en hyggelig dag – bare medbring eget bord til lopper, grill, mad & godt humør …!


9.6.2015: Opsætning af altaner
Altangruppen ved Thomas Furu-Grage oplyser, at produktionen af 7 nye altaner går i gang nu. De forventes leveret og opsat i ugerne 34-39 ved følgende lejligheder:
– Herman Triers Plads 4, 1.th.
– Herman Triers Plads 4, 3.th.
– Herman Triers Plads 6, 2. th.
– Kleinsgade 2, 3.th.
– Åboulevard 7, 3.tv
– Åboulevard 11., 1.th.
– Åboulevard 13, 2.tv.
Tidsplanen er vejledende, med forbehold for forskydninger.


22.2.2015: Ordinær generalforsamling
Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. april kl. 19
i Festsalen, Teknisk Skole, Julius Thomsens Gade 5.
Forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være administrationen i hænde senest den 16. marts.


22.2.2015: Ny gårdhave
Københavns Kommune har oplyst, at den første planlægning af ejendommens nye gårdhave forventes at begynde inden sommerferien. Mere information er omdelt til hver enkelt lejlighed.


22.2.2015: Jazz i Kvæsthuset
De populære jazzarrangementer i Kvæsthuset fortsætter. Der bydes på både swingende musik og god mad på følgende dage:
Søndag 22. marts kl. 13
Lørdag 25. april kl. 18
Søndag 17. maj kl. 13
Søndag 21. juni kl. 13
Oplysninger om program, bordbestilling mv. findes her.


23.1.2015: Fastelavnsfest
Gl. Ladegaards traditionsrige fastelavnsfest afholdes søndag 15. februar kl. 11 i gården.
Her er der tøndeslagning, og bagefter er der fastelavnsboller, kakao, godteposer, kaffe mv.
Se nærmere om arrangementet her.
Tilmeldingsblanket er omdelt til alle ejendommens beboere.


13.1.2015: Nye altaner – Interesseret?
En gruppe på 8 ejere forhandler i øjeblikket med et firma om opsætning af altaner ved deres lejligheder. Planen er, at altanerne skal monteres sidst på foråret.
Priserne forventes pt. at blive ca. 140.000 kr for en stor, og 124.000 kr. for en lille altan, begge priser excl. moms og omkostninger.
Hvis du/I er interesseret i at få altan, er det muligt at komme med i projektet vedsnarest at kontakte:
Thomas Grage –
thomasgrage@hotmail.com


12.1.2015: Ny vicevært
Vores viceværtfirma oplyser, at ny vicevært på ejendommen er:
Christian Frausing eller afløser (fra Frausing’s Ejendomsservice ApS)
Tlf. dagligt kl. 8-16: 31 20 43 15.
E-mail: t.frausing@mail.dk