Nyt fra ejendommen 2009


23/11-09: Nyt om brevkasser samt omdeling af post og aviser
De nye brevkasser er nu opsat og skal forsynes med beboernes navne. Bestyrelsen har lavet et ark, hvorpå beboerne kan skrive de navne, de ønsker på brevkasserne og aflevere det i viceværtens postkasse.
Fra 1. januar er det muligt for ældre og handicappede at få bragt posten til entredøren. Alle kan undgå at skulle hente morgenavisen nede i opgangen.
Her kan du læse om navneskilte, dispensationer og avisordningen.


22/10-09: Bestyrelsesmødet flyttet
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes ikke første torsdag i måneden, men onsdag 11. november kl. 18.30 i viceværtkontoret. Beboere er velkomne med klager, spørgsmål mv.


01/10-09: Opsætning af brevkasser
Der bliver opsat brevkasseanlæg i alle opgange den 18. og 19. november. Brevkasserne bliver opsat i stueetagen lige inden for hoveddøren. I opgangen Herman Triers Plads 4 har vi dog fået dispensation, så brevkasseanlægget opsættes på mezzaninen. Butikkerne på Åboulevard får brevkasser i de respektive opgange på Åboulevard. I forbindelse med opsætningen af postkasserne har vi fået fjernet opslagstavlerne. Vi håber på, at vi i det nye år kan finde en erstatning for disse.


24/9-09: Ny dato for bestyrelsesmøde
Bestyrelsens oktobermøde afholdes torsdag 8. oktober kl. 18.30 i viceværtkælderen, hvor beboerne er velkomne til at møde op med synspunkter, klager, forslag mv.


12/9-09: Røgalarmer
Tilslutningen til gratis at få opsat røgalarmer i de enkelte lejligheder har været stor. Ca. 75 lejligheder har bedt om at få sat alarmer op, og vicevæt Anders Rasmussen har pt. opsat alarmer i godt halvdelen. Arbejdet fortsætter i den kommende tid.


31/8-09: Nye brevkasser
Den nye postlov kræver, at alle etageejendomme skal have opsat fælles brevkasseanlæg. Anlægget skal være opsat senest 1. januar 2010, hvor den nye postlov træder i kraft.
Postloven kræver, at brevkasserne skal opsættes i stueplan. dvs. typisk lige inden for gadedøren. Bestyrelsen har valgt, hvilke brevkasser der skal sættes op, og vi har valgt en kvalitetsløsning i form af en ME-FA 784 Postkasse. Brevkasserne vil blive lakeret i en neutral grå farve (a la farven på altanerne). Vi synes, det er vigtigt, at brevkasserne kommer til at fremstå som en integreret del af vores ejendom, og vi arbejder derfor med en både visuelt pæn og funktionel opsætning.
I kan løbende finde information her på hjemmesiden.


10/7-09: Gårdprojekt
Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet med en renovering af gården. Belægningen er i dårlig stand, kloakkerne skal efterses, og der mangler cykelstativer og plads til det voksende antal affaldscontainere. På årets generalforsamling præsenterede landskabsarkitekt Jonas Schul et forslag, hvoraf nogle centrale plancher kan ses her – (det tager et øjeblik at hente dem!). Bestyrelsen arbejder videre for at finde en løsning, der tilgodeser både behovene for renovering og tidens stramme økonomiske vilkår.


4/7-09: Referat af generalforsamling
Referatet fra årets ordinære generalforsamling er færdigt og kan læses her.


3/6-09: Nyt fra gården
Ifølge vicevært Anders Rasmussen bliver affaldscontainerne nu udskiftet med rengjorte, og der bliver lagt asfalt i de største huller og ujævnheder i gårdens belægning.


3/6-09: Næste bestyrelsesmøde
Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes torsdag 6. august kl. 18.30 i viceværtkontoret, hvor beboere – som sædvanligt – er velkomne til at komme med forslag, klager eller spørgsmål. Herefter holdes bestyrelsesmøderne hver 1. torsdag i måneden samme tid & sted.
Indtil da kan man ringe til vicevært Anders Rasmussen, 35 36 17 48, daglig telefontid kl. 08.00-08.30 – eller sende en mail til bestyrelsen, brug linket til venstre.
Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer!


17/4-09: Nyt bestyrelsesmedlem
Ved årets generalforsamling udtrådte Carsten Andreasen af bestyrelsen, idet han fraflytter ejendommen. Valgt i stedet blev Dorte Gabs, Åboulevard 13.


27/4-09: Altanafskærmning
Skal I have inddækning til jeres altan, har vi gode erfaringer med firmaet Aug. Olsens eftf., se: www.aoe.dk. Vi har tidligere kunnet få 10 pct. rabat på deres inddækninger ved at sige, at det er til E/F Gammel Ladegaard – så måske kan I fortsat få det.
OBS. Jf. vores husorden skal inddækningen enten være i hvid eller “Frederiksberg-grøn”.


27/4-09: Velbesøgt reception for viceværten
Mange mødte op for at hilse på vicevært Anders Rasmussen på denne smukke forårsdag, hvor der var dækket op i gården. Blandt gæsterne var beboere og en række af ejendommens leverandører og håndværkere. Selv vores elskværdige postbud gennem mange år mødte op på sin fridag og blev genkendt selv om han var i civil. Se fotos under ‘billeder’ i menuen til venstre.


5/4-09: Reception for viceværten fredag 24. april kl. 13-16
Ejerforeningen markerer vicevært Anders Rasmussens 60 års dag med reception
i hans kontor – se invitationen her.


5/4-09: Nyt mødested for generalforsamlingen torsdag 23. april
Generalforsamlingen afholdes i Festsalen på Københavns Tekniske Skole, Jul. Thomsens Gade 5 (hovedindgangen) – og ikke som tidligere meddelt i »Støberiet«, Blågårds Plads.


22/2-09: Der var stor tilslutning til vores traditionsrige fastelavnsfest. Godt 90 voksne og børn var tilmeldt. Da vejret tilmed bragte opklaring efter nattens sne, blev det atter en flot oplevelse, der fortsatte med fastelavnsboller, kakao, kaffe og slikposer i kælderen. Se fotos under ‘billeder’ i menuen til venstre.


8/1-09: Årets ordinære generalforsamling vil blive afholdt torsdag d. 23. april i Støberiet (det tidligere Medborgerhus) på Blågårds Plads.