Velkommen til ejerforeningens hjemmeside

For beboere i vor ejendom er der forskellige praktiske oplysninger, som kan være nyttige at kende.

Nyttige informationer om ejerforeningen Gammel Ladegaard bliver gennemgået her på hjemmesiden.


Send en besked til bestyrelsen

(Husk at skrive konkret emne + adresse i emnefeltet og kontaktoplysninger i mailen)

Nyheder 

Hold dig opdateret på seneste nyt nedenfor

Relevante nyheder såsom adgangsforhold til ejendommen, når der er anlægsarbejder eller anden information vil stå her.

Opslag fra foregående kalenderår vil fra og med årsskiftet blive overført til “Nyt fra ejendommen” i det pågældende år for publicering.

2022-08-07: Ang. overfyldte skraldecontainere: Vores vicevært Patrick er løbende i dialog med renovationen. Vi oplever desværre udfordringer grundet skurvognene fra altanprojektet ved porten til gården. Nogle af vognmændene ikke vil køre lastbilen forbi skurvognene, da de ikke mener, der er plads. Patrick har for 2 uger siden aftalt med renovationen, at de sætter en mindre ‘bybil’ på ruten, men det er endnu ikke sket.

2022-07-15: Kære naboer, som I måske har set, er der i det nye altanprojekt sat andre døre i, end dem, der er sat i under de tidligere altanprojekter. Og der er også monteret hvide altanbunde frem for grå. Dette er ikke godkendt af bestyrelsen, og vi er via administrator i dialog med altanprojektet om at få rettet fejlene.

2022-07-08: Bestyrelsen får en del henvendelser vedr. evt. opbevaring af ejendele fra loftrum. Vi anbefaler, at I kontakter HansenBolig /v Tove Hansen på 40452016. I kan overveje evt. at gå sammen med andre beboere om at leje et opbevaringsrum.

2022-06-29: Der blev ved afstemning valgt en entreprenør til tagprojektet og afholdt informationsmødet 28/6. Præsentation fra begge kan findes under ‘Projekter’ – ‘Tagprojekt‘.

2022-06-29: Bestyrelsen holder sommerferie i juli. Mails vil blive besvaret hurtigst muligt. Vi ønsker jer en rigtig dejlig sommer!

2022-06-13: Kloakudfordringer: Ejerforeningens rottespærrere i kloakrørene fungerer ikke pga. skrald. Det er vigtigt, at du ikke smider engangsklude, affald, vatpinde m.m. i dit toilet.

2022-06-13: Det er igen tid til at rydde op i forladte cykler. Tag markeringstapen af din cykel inden 3. juli, hvor markerede cykler indsamles.

2022-06-13: Der er lukket for varmen pr. 10. juni.

2022-06-13: Husk at tømme din postkasse. Nogle postkasser er overfyldte.

2022-06-02: Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag 28/6 kl. 18.00-18:30 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Det er tid til at vælge entreprenør til tagprojektet. Ejerforeningens rådgiver Bang & Beenfeldt vil præsentere og anbefale entreprenører. Budget fremlægges til godkendelse. Dagsorden og materiale udsendes 14 dage før.

2022-05-23: Ang. godkendt til altanbunde med fejl: Løsningen kan ses på altanen HTP 2, 2 th, hvor Tømrermester Otto Frederiksen (oaf@pc.dk) har udført arbejdet. Se tilbud her. Ønsker man at indhente tilbud fra en anden entreprenør, kan skitsen af opbygningen ses her. Løsningen kræver ikke byggetilladelse fra kommunen. Arbejdet kan udføres fra altan nedenunder. Hvis stillads/lift er nødvendigt, skal det koordineres med bestyrelsen af hensyn til øvrige projekter i gården (nyt tag og nye altaner).

2022-05-23: Altanudvalget inviterer til beboeropstartsmøde om opsætning af de nye altaner. Det foregår i gården den 8. juni fra 15.00-17.00. Altan.dk stiller en kaffevogn op og Altan.dk samt medlemmer af altanudvalget besvarer spørgsmål fra alle beboere.

2022-05-11: Tagprojektet er nu sendt i udbud. Tilbuddene bør ifølge planen modtages senest den 24.maj.

2022-04-20: Status om tagprojekt: Undersøgelsen ifm. miljøoprensningen på loftet nærmer sig sin afslutning. Så snart bestyrelsen har resultaterne og kender den videre proces, melder vi ud.

2022-04-20: Status for elevatorer: Elevatoren i JTG20 er nu også renoveret, ligesom JGT18. JTG22 renoveres efter sommeren. Skiltningen ang. bl.a. sikkerhed opdateres, når alle elevatorer er renoverede. Ligeledes er bl.a. trykpladerne midlertidige, da de nye elektronikplader skal specialproduceres.

2022-04-20: Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag 19. maj 2022 kl. 19.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

2022-03-29: Ang. brandsikring af bygningen: Vi konsulterer en rådgiver, så vi sikrer, at vores bygning er så sikker som mulig.

2022-03-03: Præsentation fra informationsmødet kan læses under Projekter – Tagprojekt

2022-03-01: Ny vicevært EJENDOMSSERVICE.NU. Kontakt oplysninger findes under Kontaktinformation.

2022-02-25: Tjek din postkasse. Vi har brug for en nøgle til dit loftsrum senest mandag 7. marts ifm. oprensning af asbest på loftet. Du bedes aflevere din loftrumsnøgle i viceværtens postkasse i porten HTP4. Du kan også downloade blanketten her.

2022-02-15: Evt. spørgsmål om projektet med opsætning af nye altaner kan rettes til Torsten Hertig på torstenhertig@gmail.com

2022-02-08:  Der er informationsmøde om tagprojektet 24. februar 19.30 på La Oficina.

2022-02-08: Til info er der fundet asbest på vores loftrum. Dette ses ofte i bygning af en vis alder. En undersøgelse af omfanget af asbest er i gang. Derfor er der skiltet med “adgang forbudt”. Mere info følger.

2022-02-02: Bestyrelsen aflyser den ekstraordinære generalforsamling d. 2. februar. Tjek jeres postkasser.

2022-02-01: Bestyrelsen kan fra d.d. kontaktes på mailen bestyrelsen@gammel-ladegaard.dk. Den tidligere mail lukkes ned.

2022-01-25: Status for elevatorer: Elevatoren i JTG 18 er nu færdig. Når JTG 20 er færdig, igangsættes moderniseringen af den sidste elevator i JGT 22. På alle andre elevatorer er opdateringer i gang, så elevatorerne kan blive godkendt af myndighederne igen.

2022-02-21: Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag 2. februar kl 18.00. Tjek jeres postkasser.
Pga. corona anbefaler vi, at I indleverer fuldmagt. Mødet afholdes i viceværtsrummet i kælderen Åboulevard 7.

2022-01-09: Blot til orientering stopper vicevært Frausing pr. 1/3. Bestyrelsen finder en ny, som overlapper med Frausing i februar.

2021-12-21: Bestyrelsen skifter pr. 1/2-2022 mailsystem. Derefter skal du skrive til denne mail: bestyrelsen@gammel-ladegaard.dk. Den tidligere mail lukkes ned.

2021-12-19: Bestyrelsen holder juleferie 21/12-21 til 2/1-2022. Begge dage inklusiv. Ved akutte situationer over jul og nytår,  skal du kontakte viceværten som vanligt og/eller sende en mail til bestyrelsen. Vi tjekker mailen løbende.

2021-11-07: Bestyrelsen har lavet en blanket, som skal udfyldes ved bygningsskade/tingsskade. I kan finde den under “Ejendommen fra A-Z”, under Skade.

2021-09-19: Det er aftalt med viceværten at varmen åbnes op sidste weekend i september

2021-09-19: Bestyrelsen har planlagt at den ekstraordinære general forsamling bliver den 25. oktober kl. 18 – mere info følger

2021-08-19: Mange tak for et konstruktivt informationsmøde igår. Materiale er uploaded på “Tagprojektet” siden under Ejendommens projekter

2021-08-10: Der er nu 2 uger til Generalforsamling, og materiale hertil er blevet fremsendt. Såfremt du/i ikke har modtaget materialet, kan i kontakte administrator på: sh@rialtoadvokater.dk

2021-06-25: Vi nærmer os sommeren, og der vil i ugerne 28, 29, 30 være sommerferie også for bestyrelsen. Mails vil blive besvaret hurtigst muligt. Vi ønsker jer en rigtig dejlig sommer!

2021-06-02: Vi har lagt dato for ordinær generalforsamling fast – og det bliver 24.8. Vi samles i La Oficina som vi plejer. Yderligere detaljer og tidspunkt vil blive delt på et senere tidspunkt

2021-02-09: Vi har fået ny energirapport for vores bygning, og i kan finde den under “Ejendommen fra A-Z”, under Energimærke.