Velkommen til ejerforeningens hjemmeside

For beboere i vor ejendom er der forskellige praktiske oplysninger, som kan være nyttige at kende.

Nyttige informationer om ejerforeningen Gammel Ladegaard bliver gennemgået her på hjemmesiden.


Send en besked til bestyrelsen

(Husk at skrive konkret emne + adresse i emnefeltet og kontaktoplysninger i mailen)

Nyheder 

Hold dig opdateret på seneste nyt nedenfor

Relevante nyheder såsom adgangsforhold til ejendommen, når der er anlægsarbejder eller anden information vil stå her.

Opslag fra foregående kalenderår vil fra og med årsskiftet blive overført til “Nyt fra ejendommen” i det pågældende år for publicering.

2024-01-26: Til info melder NEXT Københavns Mediegymnasium på Julius Thomsens Gade, at de afholder fest 9. februar 18-01, 8. marts 18-01, 26. april 17-01.

2023-14-12: Bestyrelsen holder juleferie 22/12 – 2/1.  Du kan evt. kontakte viceværten ved hasteopgaver. Glædelig jul!

2023-14-12: Som oplyst på generalforsamlingen 2023 overgår ejerforeningen til digital kommunikation i løbet af januar 2024. Information deles via Foreningsweb, dog ophænges der stadig sedler i opgangene. Der omdeles ikke længere information i postkasser, f.eks. årsopgørelse m.m. til generalforsamling.

2023-16-23: Husk at I er velkomne til at kontakte Nicolaj fra ejerforeningens rådgiver Bang & Beenfeldt på nn@bangbeen.dk med spørgsmål til udførslen af tagrenoveringen. F.eks. tidsplan, stillads, fremskridt eller andet.

2023-15-23: Kom til julehygge i baggården søndag 26/11 kl. 15.30, hvor vi tænder lyset i det store juletræ.  Send en mail til bestyrelsen@gammel-ladegaard.dk for tilmelding. Skriv antal personer voksen/barn.

2023-11-23: Snart påbegyndes renovering af hovedtrapperne i Julius Thomsens gade 20 og 22. Der er opsat infosedler, da hovedtrappen ikke må bruges. Ejerforeningen renoverer alle hovedtrapper i 2023 og 2024.

2023-10-23: OBS: Loftet er stadig en byggeplads. Man må ikke tage loftsrum i brug. Der kommer en udmelding, når loftrummene er klar til brug.

2023-10-02: Se nye billeder fra tagprojektet her. Man kan bl.a. se det flotte håndværk med kobberarbejdet, de komplicerede udbedringer af bærende jernkonstruktioner omkring mange facadevinduer og de store paller af teglsten, der er hejset direkte op på taget, så vi begrænser opmagasineringen af materialer på gadeplan.

2023-09-27: Tagprojekt: Beboerinfo rundsendt ang. tidsplan og status. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2023-09-14: Viceværten tænder for varmen ultimo uge 39. Det er vigtigt, at alle åbner for alle lejlighedens radiatorer, så varmen kan cirkulere i hele bygningen.

2023-09-12: Tagprojekt: Ny beboerinfo rundsendt ang. skunkrum i 5. salslejligheder. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2023-09-04: Terrazzogulvene i opgangene er nu blevet renoveret. De gamle betonreparationerne er hugget op, erstattet med terrazzosten og hele gulvet forseglet og poleret.

2023-08-29: Til info melder NEXT Københavns Mediegymnasium på Julius Thomsens Gade, at de afholder fest 3/11 ca. kl. 18.00-02.00 og arrangementer 24/11 og  19/12, der slutter ca. kl. 20.00.

2023-08-17: Tagprojekt: Ny beboerinfo rundsendt ang. tidsplan. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2023-08-08: Se billeder fra tagprojektet her.

2023-07-04: Bestyrelsen holder ferie i juli og håndterer derfor kun hasteopgaver. God sommer!

2023-06-12: Rotter i gården, desværre. Kommunen, vicevært og kloakmand er på sagen.

2023-06-01: Tagprojekt: Ny beboerinfo rundsendt. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2023-05-23: Ejerforeningen renoverer alle hovedtrapper i 2023 og 2024. Første opgange er Åboulevarden 9, 11 og 13, hvor der er opsat infosedler, da hovedtrappen ikke må bruges.

2023-05-16: Viceværten lukker for varmen i uge 20.

2023-04-25: Pas på vores gamle faldstammer: Ejerforeningen har netop betalt for rensning af en faldstamme, der var stoppet grundet “..ekstremt meget tandtråd m.v.” Det er vigtigt, at du ikke smider div. ting i afløbet.

2023-04-17: Tagprojekt – Etape 2: Forlænget frist for tømning af loftrum rundsendes. Læs info under Projekter – Tagprojekt. Bestyrelsen vil i samarbejde med vores vicevært opsætte en ekstra storskraldscontainer på Herman Triers Plads tæt ved porten, nu hvor fristen for tømning af loftsrum er forlænget. Containeren vil stå til afbenyttelse d. 26/5 til d. 29/5 (begge dage inkl.)

2023-03-24: Tagprojekt: Ny beboerinfo rundsendt. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2023-03-24: En stor del af Herman Triers Plads bliver afspærret mandag – torsdag i uge 13 ifm. at tagoverdækningen hejses op på stilladset. Læs hele orienteringen her.

2023-03-22: Kære naboer. Da Københavns skraldemænd strejker pt. bliver vores containere udfordret. Vores vicevært vil dagligt sikre oprydning og henstilling af affald til strejken er forbi. OPGAVE til os alle: At vi afleverer alt vores affald i lukkede og gerne tykke poser, samt følge evt. henvisningerne, der vil blive opsat i skralderummet.

2023-02-21: Ejerforeningen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse m.m.. Ejeren af nøgleboks opsat ved porten bedes fjerne den. Det er ikke er tilladt at ændre/beskadige bygningen uden tilladelse fra bestyrelsen.

2023-02-14: Etape 2: Læs varsling af tømning af loftrum og frigivelse af loftsrum under Projekter – Tagprojekt

2023-02-11: Tagprojekt: Beboerinfo til alle og varsling kun til Etape 1 er rundsendt via administrator. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2023-02-07: Husk at parkere jeres cykler i cykelstativerne. De skal væk fra grusarealer og bede. Ladcykler skal parkeres i de områder langs murene, hvor der ikke er cykelstativ.

2023-02-07: Der afholdes taginformationsmøde og ordinær generalforsamling torsdag 20. april 2023 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Taginformationsmøde starter kl. 18.30 og generalforsamling starter kl. 19.30.

2023-01-04: ETAPE 1 info: 3-dages varsling forud for tømning af loftrum i etape 1 er varslet. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2022-12-23:  ETAPE 1 info – Ejerforeningen får opsat storskraldscontainer til den sidste uge af tømningen af loftrummene i etape 1. Nærmere info kan læses på opsatte infoseddel i etape 1’s opgange. (NY tilføjelse! Container bliver allerede opsat til weekenden i uge 2 så der er to weekender)

2022-12-21: Afbryderne på bagtrappen er aktive igen, da sensor-pærerne alene ikke har virket optimalt. Derfor skal I trykke på afbryder-knapperne på bagtrappen igen for at få lys.

2022-12-05: 6-ugers varsling KUN for beboere i Etape 1 er i dag varslet. Læs dokumenterne her under Projekter – Tagprojekt.

2022-12-05: Til alle altanejere: Vi er blevet gjort opmærksom på af flere ejere, at der har været faldet mørtel/byggestøv ned mellem deres alternes trælister og altanbunden. Alle bedes derfor undersøge om dette er sket hos jer, og sikre regnvand kan løbe uhindret fra mod gården. Vi har haft flere sager, hvor vandet opsamler sig ved murværket med fugtskader til følge.

2022-12-01:  TDC er påbegyndt nedtagning af de gamle og opsagte telefonkabler. De arbejder næste uge med og fjerner kabler fra ydermurene i baggården op til “stigehøjde”. Resterende kabler på ydermuren, bliver fjernet når stillads er opsat i tagprojektets etaper.

2022-11-18
: Ejerforeningen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at “ændre” bygningen uden tilladelse fra bestyrelsen. F.eks. opsætte nøglebokse m.m.

2022-11-09: Skurvogne i gården! Miljøsanering af loftrum går nu i gang og entreprenøren skal have etableret en byggeplads. Kommunen tillade ikke flere skurvogne på gadesiden på grund af nuværende byggeplads. Fredag d.11 november vil der med kran blive hejst skurvogne ind i gården. Skurvognene vil kun være i gården til miljøsanering er færdig.

2022-11-04:
Informationsmøde om tagprojektet #5 blev afholdt 02.11.2022.  Præsentation og beboerinfo kan findes under ‘Projekter’ – ‘Tagprojekt‘.

2022-11-04: Elevatoren på JTG22 er nu sikkerhedsgodkendt og taget i drift. Det var den sidste af de 12 elevatorer til at gennemgå et moderniseringsforløb.

2022-11-02: Ændring: Det er ikke muligt at opsætte juletræ i vores fyldte baggård i år. Men vi julehygger stadig, som planlagt.
Ejerforeningen afholder juletræsfest søndag 27/11 kl. 15.00, hvor vi tænder lyset på det store juletræ i baggården og hygger med æbleskiver og gløgg/saftevand. Børn er velkomne til at hænge lidt medbragt (vejrbestandigt) julepynt på træet.
Vi vil gerne vide hvor mange kommer ift. indkøb. Skriv jer på de sedler, der kommer op i opgangene.

2022-10-26: Legepladsen er blevet sikkerhedsgodkendt. Se rapport her.

2022-10-13:  NY DATO OG STED: Der afholdes informationsmøde om tagprojektet 2. november kl. 19.00-21.00 i Niels Brocks auditorium på Julius Thomsen Plads 10. Forhandlinger med entreprenørerne er ved at være afsluttet, så vi forud for informationsmødet kan fortælle kort om processen omkring tømning af loftrum og tidsplan for tagprojekt. På informationsmødet uddyber vores rådgiver Bang & Beenfeldt.

2022-10-13: Renovationen er desværre udfordret igen. Vores vicevært er fortsat dagligt på sagen og forsøger at få/holde en kommunikation og holdbar aftale med kommunen.

2022-09-22:
På mandag 26/9-22 bliver der tændt for varmen. For optimal varme hos alle skal der åbnes for alle lejlighedens radiatorer.

2022-09-21: Der afholdes informationsmøde om tagprojektet 1. november kl. 19.00-21.00 på La Oficina. (ny info under 13/10)
Forhandlinger med entreprenørerne er ved at være afsluttet, så vi forud for informationsmødet kan fortælle kort om processen omkring tømning af loftrum og tidsplan for tagprojekt. På informationsmødet uddyber vores rådgiver Bang & Beenfeldt.

2022-09-21: Der er udfordringer med at få plads til alles cykler i baggården, da de fleste cykelstativer er afspærret under altanbyggeriet. Overvej at bruge cykelkælderene eller cykelstativerne for enden af Herman Triers Plads. Bestyrelsen har kontaktet altangruppen for at få Altan.dk til at finde en løsning.

2022-09-20: Renovationen er desværre fortsat udfordret på manglende afhentning. Viceværten forsøger dagligt at kommunikere med kommunen, men det er ikke helt nemt. Nu håber vi på i morgen onsdag 21/9 hvor viceværten vil sidde klar hele morgen til at kunne tage imod skraldevognen og forhåbentlig få vores skrald tomt.

2022-09-16: Udfordringerne med vores renovation bliver fulgt dagligt af vores vicevært, som forsøger at få en dialog med kommunen og finde løsninger på vores skrald.

2022-09-10: Normalt åbner vores vicevært for varmen 3. weekend i september. Grundet de høje energipriser vurderer bestyrelsen om vi udskyder det nogle uger alt efter vejret.

2022-08-18: Vores tagprojektrådgiver B&B forhandler stadig kontrakter og tidsplan med vedtagne tagentreprenør og miljøoprensningsfirma. I samme forhandlinger arbejder vores rådgiver på at inkludere altanprojektets forsinkelse så vidt muligt. Vi forventer at kunne informere mere om nogle uger.

2022-08-18: I uge 37 påbegynder renovation af elevatoren JTG 22. Sikkerhedsgodkendelse opdateres samlet af BA Elevator, når alle elevatorer er færdigrenoverede.

2022-08-18: De gamle telefonkabler fjernes fra ydermurene i baggården (som besluttet på generalforsamlingen) primo november. Alle beboere, der berøres af dette, er blevet kontaktet af deres udbyder.

2022-08-15: Til info ønsker Københavns Kommune at berigtige tingbogen, således at de nu nedrevne garager slettes fra tingbogen. Kommunens landinspektør måler op i gården i september/oktober.  Efterfølgende udarbejder kommunen en ny ejerlejlighedsfortegnelse, som samtlige ejere skal underskrive, da fordelingstallet dermed skal ændres. Mere info følger fra kommunen i efteråret.

2022-08-07: Ang. overfyldte skraldecontainere: Vores vicevært Patrick er løbende i dialog med renovationen. Vi oplever desværre udfordringer grundet skurvognene fra altanprojektet ved porten til gården. Nogle af vognmændene ikke vil køre lastbilen forbi skurvognene, da de ikke mener, der er plads. Patrick har for 2 uger siden aftalt med renovationen, at de sætter en mindre ‘bybil’ på ruten, men det er endnu ikke sket.

2022-07-15: Kære naboer, som I måske har set, er der i det nye altanprojekt sat andre døre i, end dem, der er sat i under de tidligere altanprojekter. Og der er også monteret hvide altanbunde frem for grå. Dette er ikke godkendt af bestyrelsen, og vi er via administrator i dialog med altanprojektet om at få rettet fejlene. (Red. det samme gælder udformningen af altanernes opbygning)

2022-07-08: Bestyrelsen får en del henvendelser vedr. evt. opbevaring af ejendele fra loftrum. Vi anbefaler, at I kontakter HansenBolig /v Tove Hansen på 40452016. I kan overveje evt. at gå sammen med andre beboere om at leje et opbevaringsrum.

2022-06-29: Der blev ved afstemning valgt en entreprenør til tagprojektet og afholdt informationsmødet 28/6. Præsentation fra begge kan findes under ‘Projekter’ – ‘Tagprojekt‘.

2022-06-29: Bestyrelsen holder sommerferie i juli. Mails vil blive besvaret hurtigst muligt. Vi ønsker jer en rigtig dejlig sommer!

2022-06-13: Kloakudfordringer: Ejerforeningens rottespærrere i kloakrørene fungerer ikke pga. skrald. Det er vigtigt, at du ikke smider engangsklude, affald, vatpinde m.m. i dit toilet.

2022-06-13: Det er igen tid til at rydde op i forladte cykler. Tag markeringstapen af din cykel inden 3. juli, hvor markerede cykler indsamles.

2022-06-13: Der er lukket for varmen pr. 10. juni.

2022-06-13: Husk at tømme din postkasse. Nogle postkasser er overfyldte.

2022-06-02: Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag 28/6 kl. 18.00-18:30 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Det er tid til at vælge entreprenør til tagprojektet. Ejerforeningens rådgiver Bang & Beenfeldt vil præsentere og anbefale entreprenører. Budget fremlægges til godkendelse. Dagsorden og materiale udsendes 14 dage før.

2022-05-23: Ang. godkendt til altanbunde med fejl: Løsningen kan ses på altanen HTP 2, 2 th, hvor Tømrermester Otto Frederiksen (oaf@pc.dk) har udført arbejdet. Se tilbud her. Ønsker man at indhente tilbud fra en anden entreprenør, kan skitsen af opbygningen ses her. Løsningen kræver ikke byggetilladelse fra kommunen. Arbejdet kan udføres fra altan nedenunder. Hvis stillads/lift er nødvendigt, skal det koordineres med bestyrelsen af hensyn til øvrige projekter i gården (nyt tag og nye altaner).

2022-05-23: Altanudvalget inviterer til beboeropstartsmøde om opsætning af de nye altaner. Det foregår i gården den 8. juni fra 15.00-17.00. Altan.dk stiller en kaffevogn op og Altan.dk samt medlemmer af altanudvalget besvarer spørgsmål fra alle beboere.

2022-05-11: Tagprojektet er nu sendt i udbud. Tilbuddene bør ifølge planen modtages senest den 24.maj.

2022-04-20: Status om tagprojekt: Undersøgelsen ifm. miljøoprensningen på loftet nærmer sig sin afslutning. Så snart bestyrelsen har resultaterne og kender den videre proces, melder vi ud.

2022-04-20: Status for elevatorer: Elevatoren i JTG20 er nu også renoveret, ligesom JGT18. JTG22 renoveres efter sommeren. Skiltningen ang. bl.a. sikkerhed opdateres, når alle elevatorer er renoverede. Ligeledes er bl.a. trykpladerne midlertidige, da de nye elektronikplader skal specialproduceres.

2022-04-20: Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag 19. maj 2022 kl. 19.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

2022-03-29: Ang. brandsikring af bygningen: Vi konsulterer en rådgiver, så vi sikrer, at vores bygning er så sikker som mulig.

2022-03-03: Præsentation fra informationsmødet kan læses under Projekter – Tagprojekt

2022-03-01: Ny vicevært EJENDOMSSERVICE.NU. Kontakt oplysninger findes under Kontaktinformation.

2022-02-25: Tjek din postkasse. Vi har brug for en nøgle til dit loftsrum senest mandag 7. marts ifm. oprensning af asbest på loftet. Du bedes aflevere din loftrumsnøgle i viceværtens postkasse i porten HTP4. Du kan også downloade blanketten her.

2022-02-15: Evt. spørgsmål om projektet med opsætning af nye altaner kan rettes til Torsten Hertig på torstenhertig@gmail.com

2022-02-08:  Der er informationsmøde om tagprojektet 24. februar 19.30 på La Oficina.

2022-02-08: Til info er der fundet asbest på vores loftrum. Dette ses ofte i bygning af en vis alder. En undersøgelse af omfanget af asbest er i gang. Derfor er der skiltet med “adgang forbudt”. Mere info følger.

2022-02-02: Bestyrelsen aflyser den ekstraordinære generalforsamling d. 2. februar. Tjek jeres postkasser.

2022-02-01: Bestyrelsen kan fra d.d. kontaktes på mailen bestyrelsen@gammel-ladegaard.dk. Den tidligere mail lukkes ned.

2022-01-25: Status for elevatorer: Elevatoren i JTG 18 er nu færdig. Når JTG 20 er færdig, igangsættes moderniseringen af den sidste elevator i JGT 22. På alle andre elevatorer er opdateringer i gang, så elevatorerne kan blive godkendt af myndighederne igen.

2022-02-21: Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag 2. februar kl 18.00. Tjek jeres postkasser.
Pga. corona anbefaler vi, at I indleverer fuldmagt. Mødet afholdes i viceværtsrummet i kælderen Åboulevard 7.

2022-01-09: Blot til orientering stopper vicevært Frausing pr. 1/3. Bestyrelsen finder en ny, som overlapper med Frausing i februar.

2021-12-21: Bestyrelsen skifter pr. 1/2-2022 mailsystem. Derefter skal du skrive til denne mail: bestyrelsen@gammel-ladegaard.dk. Den tidligere mail lukkes ned.

2021-12-19: Bestyrelsen holder juleferie 21/12-21 til 2/1-2022. Begge dage inklusiv. Ved akutte situationer over jul og nytår,  skal du kontakte viceværten som vanligt og/eller sende en mail til bestyrelsen. Vi tjekker mailen løbende.

2021-11-07: Bestyrelsen har lavet en blanket, som skal udfyldes ved bygningsskade/tingsskade. I kan finde den under “Ejendommen fra A-Z”, under Skade.

2021-09-19: Det er aftalt med viceværten at varmen åbnes op sidste weekend i september

2021-09-19: Bestyrelsen har planlagt at den ekstraordinære general forsamling bliver den 25. oktober kl. 18 – mere info følger

2021-08-19: Mange tak for et konstruktivt informationsmøde igår. Materiale er uploaded på “Tagprojektet” siden under Ejendommens projekter

2021-08-10: Der er nu 2 uger til Generalforsamling, og materiale hertil er blevet fremsendt. Såfremt du/i ikke har modtaget materialet, kan i kontakte administrator på: sh@rialtoadvokater.dk

2021-06-25: Vi nærmer os sommeren, og der vil i ugerne 28, 29, 30 være sommerferie også for bestyrelsen. Mails vil blive besvaret hurtigst muligt. Vi ønsker jer en rigtig dejlig sommer!

2021-06-02: Vi har lagt dato for ordinær generalforsamling fast – og det bliver 24.8. Vi samles i La Oficina som vi plejer. Yderligere detaljer og tidspunkt vil blive delt på et senere tidspunkt

2021-02-09: Vi har fået ny energirapport for vores bygning, og i kan finde den under “Ejendommen fra A-Z”, under Energimærke.