Velkommen til ejerforeningens hjemmeside

For beboere i vor ejendom er der forskellige praktiske oplysninger, som kan være nyttige at kende.

Nyttige informationer om ejerforeningen Gammel Ladegaard bliver gennemgået her på hjemmesiden.


Send en besked til bestyrelsen


Nyheder 

Hold dig opdateret på seneste nyt nedenfor

Relevante nyheder såsom adgangsforhold til ejendommen, når der er anlægsarbejder eller anden information vil stå her.

2018-09-01: Så er byggetilladelsen for gårdprojektet i hus, det første byggemøde er aftalt og efterfølgende kan

anlægsarbejdet iværksættes.

Opdatering: Arbejderne forventes påbegyndt mandag 10. september 2018. /NRB

2018-06-17: Resultatet af afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling 14. juni 2018 (i fordelingstal):

Repræsenterede: 598,56 (ved personligt fremmøde eller fuldmagt)
For: 517,26
Imod: 81,30

Dermed er der et overvældende flertal, dvs. 86,4%, for dagsordnens pkt. 2: “..at udføre gårdanlæg for en samlet pris på anslået ca. 2,3 mio. kr. …” (den fulde ordlyd fremgår af indkaldelsen).
Så nu er vi et stort skridt nærmere en lækker gårdhave         /NRB